precislovani banner4.2

 

webinar 8

 

Vítejte na oficiálních webových stránkách a E-SHOPU S. N. LAZAREVA PRO ČR A SR

 

 

 

Můžete si u nás zakoupit všechny v češtině vydané knihy S.N. Lazareva, do češtiny dabovaná či otitulkovaná DVD a též meditační CD nahraná jím osobně. Čtení těchto knih a sledování seminářů a přednášek na DVD přináší každému, kdo chce na sobě pracovat, možnost pochopit a překonat složité životní situace - dosáhnout vnitřních změn vedoucích k uzdravení duše, osudu i těla. Otevírá cestu k znovuobjevení Lásky, která je v základu duše i ve světě kolem nás.

 

Zveme vás také k přečtení námi přeložených či sepsaných článků, shlédnutí našich videí a úryvků z videí S.N. Lazareva, k návštěvě akcí, které pořádáme, ke sledování našich facebookových stránek i k účasti v naší facebookové skupině

 
Děkujeme, že jste zavítali na naše stránky. Ať jsou vám k co největšímu prospěchu. Přejeme mnoho úspěchů na Cestě, Lásku rostoucí v duši každým dnem.

 

 

 

 __________

 

Rada pro začátečníky:

doporučujeme začít knihou Zdraví člověka, v níž je celý panem Lazarevem odhalený systém zákonů Vesmíru shrnut. Poté je vhodné začít postupně číst řadu knih Diagnostika karmy od 1. do 13. dílu a řadu Člověk budoucnosti, z níž máme zatím do češtiny přeložený 1. a 3. díl. V těchto knihách je jeho systém rozebrán do hloubky.  Pak lze také, jako doplňující informace k pochopení systému, zhlédnout videa na DVD.

Audio CD jsou také skvělými pomocníky pro práci s podvědomím - k jeho nasměrování k Lásce.

 

___

Milí přátelé, 

vše nejlepší k nadcházejícímu novému roku 2018. Přeji všem štěstí ve všech jeho projevech. A přeji vám štěstí, které na ničem nezávisí. Trochu se zamysleme. Co je to štěstí? Štěstí jsme si zvykli měřit možná penězi, auty, chalupami, životním úspěchem, zajištěným blahobytem, ale štěstí, to je duševní stav. V poslední době na to přicházejí i bohatí lidé. A když popřemýšlíme a vzpomeneme si na svaté knihy, tak štěstí, to je láska v duši. A protože bez víry pravá láska nemůže existovat, tak štěstí je vždy láska i víra. Co je to schopnost být šťastným? To je dovednost nepřipoutávat se, neuctívat vnější svět a obvyklé lidské hodnoty. Je to umění chápat, že vše prochází - přichází a odchází. Je to pochopení toho, že jsme vždy šťastní. Vždy. Život je představení. On skončí a nový začne. Jakákoliv situace - dobrá i špatná - to je scéna. Jedna proběhne a další začíná. My jsme vždy štastní a vždy se radujeme, hrající roli, která se jmenuje život. Když porozumíme, že dovednost být šťastným je štěstí, že hlavní je láska v duši, že cokoliv by se v našem životě stalo nebo ne, vše je pro rozvoj duše, pro blaho, tehdy začíná v našem životě zajímavá etapa - zvedáme se nad sebe sama, stáváme se jinými lidmi.

Proč se říká: Nový rok?
Nový rok znamená vše nové. I my se v tomto následujícím 18. roce musíme stát novými. Musíme se skutečně změnit tak, abychom již dále nemohli vnitřně protestovat proti Boží vůli, litovat a dělat si příliš starostí ohledně budoucnosti, urážet se a odsuzovat. A nám se to podaří. Před námi se otevírají obrovské možnosti. To, co se bude dít, přicházející doba, o níž budu mluvit na webináři, bude velmi zajímavým obdobím v historii lidstva. Velmi často je mi pokládána otázka: Proč se nevyplácí být poctivým? Proč je vyplácí krást, zrazovat a lhát? Proč ti lidé, kteří toto dělají, mají peníze a úspěch a všechno? A proč člověk morální, slušný, zaostává v soutěži, která se nazývá životem? Kde je spravedlnost? Kde je Boží vůle? Jak to Bůh lidi miluje?

Ve skutečnosti jednoduše nechápeme, jak Boží vůle funguje. Boží vůle pracuje v dlouhých časových úsecích a lidská v krátkých. Proto je v Bibli, ve Starém zákoně, jasně řečeno: „Zlý člověk nemá budoucnost a lampa ničemy zhasne.“ To znamená, že agresivní, nemorální, bezpáteřní, nemilující člověk je odsouzen. Nemá budoucnost. On ani jeho děti.

Dotaz: A proč se mu tedy daří? 
Protože existuje pojem svobodná vůle. Představte si člověka, který je na procházce s pejskem. Pejsek nemá obojek. Všichni jsou spokojení. Pejsek pobíhá a dělá vše, co chce. Majitel ale vidí, že se blíží nebezpečí. V dálce jsou jiní psy, kteří mohou pejska zakousnout. Co udělá?
Navléká mu obojek a nechává ho jít na dlouhém vodítku. Omezuje svobodnou vůli pejska. Když se snaží jít nesprávným směrem, brání mu v tom vodítko. Tomu se říká omezení svobody vůle. Zlí psi se přibližují. Majitel vidí, že se nebezpečí zvětšuje. Co udělá?
Zkracuje vodítko a pes již jde jen na krátké šňůře. Má ještě méně svobody vůle. Vůle majitele začíná nyní skutečně převládat nad vůlí pejska. A když je nebezpečí již hodně blízko, majitel bere pejska na své ruce a dál ho nese. Co to znamená? To znamená, že vůle pejska byla zastavena. A ve všem se projevuje vůle majitele pro záchranu pejska.

Přeložíme to do řeči toho, co se bude dít v nejbližší době. 
Dříve existovala svobodná vůle člověka, lidé loupili, kradli, dělali si, co chtěli, a žádná odezva nepřicházela. Ve skutečnosti zde odezva vždy byla. Ale nepřicházela okamžitě. Teď se čas komprimuje, zkracuje se, to je zvláštností nového období. Proto vám řeknu věc, která pro vás bude neočekávaná. V nejbližší době bude výhodné být morálním a slušným. Vždy to bylo výhodné. V dlouhodobém horizontu - hned jsme neviděli, jaké plody přináší láska, víra a morálnost. A pokud viděli, ne vždy si to spojili. Takže nyní darebák, lhář, ziskuchtivý člověk pocítí následky ihned. A lidé mravní budou taktéž odměněni hned, ne až za nějaký čas. Normální etapa. Být morálním a slušným bude výhodné. 
Ale nejedná se o výhodu. Takové etapy přicházejí v historii lidstva proto, aby se střetlo s Boží vůlí, abychom pocítili, v čem je její smysl, a když jsme z rukou položeni na zem a je nám dána svoboda vůle, abychom se nezapomínali chovat tak, abychom neporušovali vyšší zákony, Boží vůli a nezahynuli kvůli své neobezřetnosti.

Proto vám přeji štěstí, optimismus, přeji, abyste se v novém roce stali novými lidmi, lidmi změn, dobrosrdečnosti, snahy o rozvoj. Vše ostatní se přidá. 
Děkuji. Šťastný nový rok.

 
 
 
Milí čtenáři,
 
jak se od vás dozvídáme, spousta z vás po přečtení knih p. Lazareva pociťuje, že to je přesně ono, že jste našli to, co jste již dlouho hledali a nenacházeli, že jste získali odpovědi na otázky, které jste si již dávno kladli. Dozvídáme se, že z toho máte velkou radost a většina z vás pak také s nadšením dává tyto vzácné knihy jako dárek svým blízkým, přátelům a známým, nebo je alespoň s radostí dále doporučuje.
 
Víte, že dnes můžete udělat ještě více?
 
Pokud cítíte vděčnost za to, co jste se dozvěděli, za to, co jste dostali, a zvažujete, jak byste i vy mohli přispět k šíření těchto informací, velmi rádi uvítáme vaše příspěvky, v nichž posdílíte své zkušenosti, zážitky či doporučení. Velice rádi je zveřejníme na našem webu, facebooku i instagramu, aby tak mohly pomoci a pomohly ticícům dalších lidí při rozhodování, zda si tyto knihy přečíst a získat tak návod, jak skutečně změnit svůj život a zvětšit lásku ve svém srdci.
 
Děkujeme vám všem za vaši podporu a případnou spolupráci.
 
 

 

___

 

UPOZORNĚNÍ! Upozorňujeme všechny, kteří mají v úmyslu si stáhnout, nebo si již stáhli, materiály p. Lazareva z internetu, aniž by za ně zaplatili, že tím ve svém podvědomí zesilují jeho chybné tendence a směřování. Energie vložená do knih p. Lazareva je velice silná a spolupracuje s námi, podvědomě tedy značně vzroste pocit chtivosti, chamtivosti a snahy získávat bez vynaložení energie, tedy konzumenství, a dochází ke znečišťování duše. 

Pokud si přejete zpětně přispět za takto získané materiály, můžete tak učinit na tento účet: 

SERGEY LAZAREV
BANCO DE SABADELL, .A., SABADELL, SPAIN
IBAN ES55 0081 0254 7100 0131 6042
BIC BSABESBB

Novinky

 • Upoutavka FB Zdravi cloveka Akce Kód: 115057

  Hlavním cílem mnoha lidí, kteří čtou knihy S. N. Lazareva a přicházejí na jeho semináře, je vyřešit některé ze svých problémů. Mnohdy jsou to právě vážné nemoci nebo problémy, které nás přivádějí ke snaze o pochopení toho, co je to život, k otázkám, v čem spočívá jeho smysl, zda existuje souvislost mezi minulostí a budoucností, platí-li takový pojem jako karma, zda je možné hřešit nebo své hříchy odčinit. Ne všichni lidé se ale dokáží zorientovat v tak obrovském množství informací, které se na nás hrnou ze všech stran.

   Současné zdravotnictví v podstatě buď jednu nemoc přemění na jinou, nebo akutní formu převede do chronické. V důsledku toho člověk nezažívá silné utrpení, nemoc však nikam nemizí.

   S. N. Lazarev objevil, že vyléčit se je možné skrze pochopení. Když člověk porozumí zákonům bytí a uvědomí si, co je skutečně dobré a co špatné, pak nemoc zmizí sama od sebe. 

  Pochopení léčí lépe než léky

   Vesmírné zákony a principy, jejichž znalost opravdové pochopení přináší, jsou popsány v této knize.

  369 Kč
 • balicek zacatecnici Kód: 010

  Balíček se skládá z knihy Zdraví člověka, DVD Rozhovor v pořadu Bumerang, DVD Setkání se čtenáři - seminář v Saratově, DVD Pamatuj na nejdůležitější, DVD Obraz života a CD Uzdravení duše 3

  Rada pro začátečníky:


  doporučujeme začít knihou Zdraví člověka, v níž je celý panem Lazarevem odhalený systém zákonů Vesmíru shrnut. Poté je vhodné začít postupně číst řadu knih Diagnostika karmy od 1. do 12. dílu a řadu Člověk budoucnosti, z níž máme zatím do češtiny přeložený 1. a 3. díl. V těchto knihách je jeho systém rozebrán do hloubky.  Pak lze také, jako doplňující informace k pochopení systému, zhlédnout videa na DVD.

  Audio CD jsou také skvělými pomocníky pro práci s podvědomím - k jeho nasměrování k Lásce.

  Původně: 2 264 Kč
  Ušetříte: 679 Kč (–30 %)

  1 585 Kč
 • tajemstvi Kód: 180

  Rodina je živý organismus, který se buď rozvíjí, nebo degraduje a umírá. Hlavním zákonem rozvoje je zákon jednoty a boje protikladů. Manžel a manželka jsou protiklady: mají různé názory, každý se snaží dosáhnout svých tužeb a přání. Současně musí oba zohlednit hledisko své „druhé polovičky“ a přizpůsobovat se jeden druhému.

  369 Kč
 • Upoutavka FB Clovek budoucnosti 1 Kód: 622937
  První kniha řady Člověk budoucnosti.

  Dvanáct knih edice Diagnostika karmy jsou převážně věnovány teoretickým otázkám. V nové edici Člověk budoucnosti budou vysvětlena témata výzkumu, která je možné použít v praxi. Jak můžeme změnit svůj charakter, jak správně vychovávat děti, jak se správně připravit na novou budoucnost – to vše bude popsáno v knihách nové edice. Knihy budou obsahovat praktické rady, zkušenosti, skutečné příběhy a odpovědi na otázky čtenářů.

  369 Kč
 • Upoutavka FB System ktery leci 1 Kód: 638907

  Každý z nás si alespoň jednou v životě položil otázku, proč se ta nebo jiná událost děje v jeho životě a jak moc záleží na člověku samotném, a jak na náhodách nebo jiných okolnostech. Převážně je to vždy spojeno s nepříjemnými událostmi. Jak uchránit sebe a své blízké od nepříjemností a jak se naučit řešit své problémy? Existuje doopravdy souvislost mezi osudem, zdravím, charakterem člověka a náhledem na svět? Autor této knihy dává odpovědi na tyto i další otázky.

   

  369 Kč
 • Upoutavka FB Vztahy Novinka Tip Kód: 115903

  Tato kniha je desátou z 13-ti dílné série knih Sergeje N. Lazareva Diagnostika karmy. V denníkové formě a za použití příkladů ze své léčitelské praxe zde S .N. Lazarev pokračuje v popisu svého odhalování vesmírných zákonů a objasňuje, jak se promítají do vztahů mezi lidmi. Vysvětluje příčiny vzniku nejobvyklejších problémů a poskytuje návod, jak tyto problémy řešit, jak nad sebou správně a samostatně pracovat, aby pominuly.

  369 Kč
 • Upoutavka FB Laska a zarlivost Novinka Tip Kód: 117194

   Láska a žárlivost.

   
   Pravda o skutečné podstatě lásky. 
   
   Jak si správně nastavit životní cíle a priority. 

  369 Kč

Náš tip