precislovani banner4.2

 

 

Vítejte na oficiálních webových stránkách a E-SHOPU S. N. LAZAREVA PRO ČR A SR

 

 

 

Můžete si u nás zakoupit všechny v češtině vydané knihy S.N. Lazareva, do češtiny dabovaná či otitulkovaná DVD a též meditační CD nahraná jím osobně. Čtení těchto knih a sledování seminářů a přednášek na DVD přináší každému, kdo chce na sobě pracovat, možnost pochopit a překonat složité životní situace - dosáhnout vnitřních změn vedoucích k uzdravení duše, osudu i těla. Otevírá cestu k znovuobjevení Lásky, která je v základu duše i ve světě kolem nás.

 

Zveme vás také k přečtení námi přeložených či sepsaných článků, shlédnutí našich videí a úryvků z videí S.N. Lazareva, k návštěvě akcí, které pořádáme, ke sledování našich facebookových stránek i k účasti v naší facebookové skupině

 
Děkujeme, že jste zavítali na naše stránky. Ať jsou vám k co největšímu prospěchu. Přejeme mnoho úspěchů na Cestě, Lásku rostoucí v duši každým dnem.

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rada pro začátečníky:

doporučujeme začít knihou Zdraví člověka, v níž je celý panem Lazarevem odhalený systém zákonů Vesmíru shrnut. Poté je vhodné začít postupně číst řadu knih Diagnostika karmy od 1. do 13. dílu a řadu Člověk budoucnosti, z níž máme zatím do češtiny přeložený 1. a 3. díl. V těchto knihách je jeho systém rozebrán do hloubky.  Pak lze také, jako doplňující informace k pochopení systému, zhlédnout videa na DVD.

Audio CD jsou také skvělými pomocníky pro práci s podvědomím - k jeho nasměrování k Lásce.

 

______________________________________________

 

Dobrý den drazí čtenáři!

Srdečně Vás zdravím s přicházejícím Novým rokem 2019! Přejí štěstí a splnění přání!

Rád bych řekl něco o splnění přání. Hlavní otázkou jakékoliv filosofie či ve své podstatě každého náboženství je: „Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme?“ Bez řešení této otázky není možné se zorientovat v životě. Jsou to hlavní orientační body, majáky v životě.

Kdo jsme? Kdo jsem já? To znamená sebeidentifikace.

Odkud jsem přišel? To znamená jakým jsem byl dříve.

Kam jdu? Znamená jakým budu v budoucnu.

Věda mluví o tom, že pocházíme z opice, že jsme ve skutečnosti opice a naše přání a touhy musí být opičí. Já s tímto neúplně souhlasím. Podle formy má věda pravdu. Kromě formy však existuje obsah. Náboženství mluví o tom, že člověk je stvořen Bohem. A právě toto je obsahem toho, čemu říkáme člověk. Avšak často náboženství podléhá vlivu lidské logiky a pak dochází k určitému zkreslení obrazu světa, když náboženství říká, že člověk je prvopočátečně hříšný, je to stejně jako bychom řekli, že člověk původně pochází z opice. Náboženství jasně říká, že Bůh vdechl do člověka nesmrtelnou duši, že Bůh je zdrojem všeho. To znamená, že původ člověka je Božský. A člověk sám je ve své podstatě uvnitř čistc a bezhříšný. I člověk nejde do ráje, ale k Bohu. Člověk vzešel z Nejvyššího, člověk je Božský obraz a směřuje k Nejvyššímu a připodobňuje se Mu.

Jelikož Bůh je láska. Pak my jdeme k lásce. A je důležité vědět, jaké by mělo být naše hlavní přání.

Je takové rčení: každý začátek je těžký. Proč? Protože příroda chrání člověka. A když jeho hlavní přání (a nejsilnější přání je první) je obráceno k formálním aspektům bytí, tedy jídlo, peníze atd., pak se toto přání neplní, neboť prvním přáním by mělo být přání přiblížit se ke Stvořiteli a zakusit cit lásky v duši. A jiná přání, které tomuto konkurují, musí být druhotní. Pokud by vyšly na první místo, nesmí se naplnit.

Je takový zvyk: na chvíli posedět před cestou. Proč? Protože když se člověk oprostí od všech svých plánů a naději, sedne si, pak on jakoby se odtrhává od svých připoutání a nevolky podvědomě vzpomíná na Nejvyššího. Jinými slovy forma nezaclání obsah.

Vznikla diskuse ohledně názvu on-line semináře „Splnění přání“. A samozřejmě obvyklý názor, obvyklé vnímáni: jak je to možné? Jak bychom se měli zamýšlet o plnění přání, musíme se přece oprošťovat od splnění přání atd. atp.

Za prvé přání  mohou být různé. A zvyklí jsme si, že naše přirozené přání a zájmy jsou hříchem a musíme se od nich oprošťovat. To není tak. Naše přání jsou požehnáním. Tu jde o systém priorit, jaká přání jsou první a jaká přání jsou druzí. Proto když mluvíme o splnění přání, myslíme si, že jde o naše sobecké, zištná přání. A my bychom měli již přejít na další úroveň vědomí.

A vůbec, co jsem chtěl říct. Minulé dost velký období mých výzkumů byl spojen s minulosti. O tom co bychom neměli dělat. Člověk kdysi v minulosti spáchal hřích, a nyní by měl si ho uvědomit, přehodnotit minulou situaci, proto můj systém byl jaksi obráceny do minulosti. V posledních létech jsem přešel k další etapě. Již nemluvím o tom, co není třeba dělat, ale o tom, co je třeba dělat. O tom, že je třeba měnit charakter, mít správný směr. A právě toto nové téma – změna charakteru a správný směr – souvisí s tématem přání.

Jak si přát? Jak správně si přát? Jak plnit si svá přání? Toto téma je velmi důležité. Protože tradiční náboženství mluví o zřeknutí se svých přání, tak Kristus učil přát si: „Tlučte a bude vám otevřeno“, „nepohřbívejte svůj talent“, „věřte a hora se pohne“. To i je splnění přání.

Proto do detailu toto téma rozebereme na semináři. A nyní bych chtěl ještě jednou Vám popřát splnění přání v Novém roce. A nabízím Vám, abyste před Novým rokem si na chvíli sedli a oprostili se a přemýšleli o svém největším přání: abyste měli v duši lásku, abychom měnili k lepšímu náš charakter, aby naše děti lásku stavily nadevše. A přejídat se a holdovat alkoholu nyní bychom neměli. Protože se blíží vážné změny a my bychom měli byt na ně připravení. A musíme se naučit být šťastní bez ohledu na cokoliv. To je velmi důležité. Do jaké míry naše láska na ničem není závislá, do té míry svět se kolem nás mění.

Proto Vám přejí v 2019 roce usilovnou práci na sobě, bezpodmínečnou a nezištnou lásku a příznivých změn!

S Novým rokem všechny!!!

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Milí čtenáři,
 
jak se od vás dozvídáme, spousta z vás po přečtení knih p. Lazareva pociťuje, že to je přesně ono, že jste našli to, co jste již dlouho hledali a nenacházeli, že jste získali odpovědi na otázky, které jste si již dávno kladli. Dozvídáme se, že z toho máte velkou radost a většina z vás pak také s nadšením dává tyto vzácné knihy jako dárek svým blízkým, přátelům a známým, nebo je alespoň s radostí dále doporučuje.
 
Víte, že dnes můžete udělat ještě více?
 
Pokud cítíte vděčnost za to, co jste se dozvěděli, za to, co jste dostali, a zvažujete, jak byste i vy mohli přispět k šíření těchto informací, velmi rádi uvítáme vaše příspěvky, v nichž posdílíte své zkušenosti, zážitky či doporučení. Velice rádi je zveřejníme na našem webu, facebooku i instagramu, aby tak mohly pomoci a pomohly ticícům dalších lidí při rozhodování, zda si tyto knihy přečíst a získat tak návod, jak skutečně změnit svůj život a zvětšit lásku ve svém srdci.
 
Děkujeme vám všem za vaši podporu a případnou spolupráci.
 
 

 

___

 

UPOZORNĚNÍ! Upozorňujeme všechny, kteří mají v úmyslu si stáhnout, nebo si již stáhli, materiály p. Lazareva z internetu, aniž by za ně zaplatili, že tím ve svém podvědomí zesilují jeho chybné tendence a směřování. Energie vložená do knih p. Lazareva je velice silná a spolupracuje s námi, podvědomě tedy značně vzroste pocit chtivosti, chamtivosti a snahy získávat bez vynaložení energie, tedy konzumenství, a dochází ke znečišťování duše. 

Pokud si přejete zpětně přispět za takto získané materiály, můžete tak učinit na tento účet: 

SERGEY LAZAREV
BANCO DE SABADELL, .A., SABADELL, SPAIN
IBAN ES55 0081 0254 7100 0131 6042
BIC BSABESBB

Novinky

 • Upoutavka FB Zdravi cloveka Tip Kód: 115057

  Hlavním cílem mnoha lidí, kteří čtou knihy S. N. Lazareva a přicházejí na jeho semináře, je vyřešit některé ze svých problémů. Mnohdy jsou to právě vážné nemoci nebo problémy, které nás přivádějí ke snaze o pochopení toho, co je to život, k otázkám, v čem spočívá jeho smysl, zda existuje souvislost mezi minulostí a budoucností, platí-li takový pojem jako karma, zda je možné hřešit nebo své hříchy odčinit. Ne všichni lidé se ale dokáží zorientovat v tak obrovském množství informací, které se na nás hrnou ze všech stran.

   Současné zdravotnictví v podstatě buď jednu nemoc přemění na jinou, nebo akutní formu převede do chronické. V důsledku toho člověk nezažívá silné utrpení, nemoc však nikam nemizí.

   S. N. Lazarev objevil, že vyléčit se je možné skrze pochopení. Když člověk porozumí zákonům bytí a uvědomí si, co je skutečně dobré a co špatné, pak nemoc zmizí sama od sebe. 

  Pochopení léčí lépe než léky

   Vesmírné zákony a principy, jejichž znalost opravdové pochopení přináší, jsou popsány v této knize.

  369 Kč
 • balicek zacatecnici Kód: 010

  Balíček se skládá z knihy Zdraví člověka, DVD Rozhovor v pořadu Bumerang, DVD Setkání se čtenáři - seminář v Saratově, DVD Pamatuj na nejdůležitější, DVD Obraz života a CD Uzdravení duše 1

   

  Původně: 2 264 Kč
  Ušetříte: 679 Kč (–30 %)

  1 585 Kč
 • tajemstvi Kód: 180

  Rodina je živý organismus, který se buď rozvíjí, nebo degraduje a umírá. Hlavním zákonem rozvoje je zákon jednoty a boje protikladů. Manžel a manželka jsou protiklady: mají různé názory, každý se snaží dosáhnout svých tužeb a přání. Současně musí oba zohlednit hledisko své „druhé polovičky“ a přizpůsobovat se jeden druhému.

  369 Kč
 • Upoutavka FB Clovek budoucnosti 1 Kód: 622937
  První kniha řady Člověk budoucnosti.

  Dvanáct knih edice Diagnostika karmy jsou převážně věnovány teoretickým otázkám. V nové edici Člověk budoucnosti budou vysvětlena témata výzkumu, která je možné použít v praxi. Jak můžeme změnit svůj charakter, jak správně vychovávat děti, jak se správně připravit na novou budoucnost – to vše bude popsáno v knihách nové edice. Knihy budou obsahovat praktické rady, zkušenosti, skutečné příběhy a odpovědi na otázky čtenářů.

  369 Kč
 • Upoutavka FB System ktery leci 1 Kód: 638907

  Každý z nás si alespoň jednou v životě položil otázku, proč se ta nebo jiná událost děje v jeho životě a jak moc záleží na člověku samotném, a jak na náhodách nebo jiných okolnostech. Převážně je to vždy spojeno s nepříjemnými událostmi. Jak uchránit sebe a své blízké od nepříjemností a jak se naučit řešit své problémy? Existuje doopravdy souvislost mezi osudem, zdravím, charakterem člověka a náhledem na svět? Autor této knihy dává odpovědi na tyto i další otázky.

   

  369 Kč
 • Upoutavka FB Vztahy Novinka Tip Kód: 115903

  Tato kniha je desátou z 13-ti dílné série knih Sergeje N. Lazareva Diagnostika karmy. V denníkové formě a za použití příkladů ze své léčitelské praxe zde S .N. Lazarev pokračuje v popisu svého odhalování vesmírných zákonů a objasňuje, jak se promítají do vztahů mezi lidmi. Vysvětluje příčiny vzniku nejobvyklejších problémů a poskytuje návod, jak tyto problémy řešit, jak nad sebou správně a samostatně pracovat, aby pominuly.

  369 Kč
 • Upoutavka FB Laska a zarlivost Novinka Tip Kód: 117194

   Láska a žárlivost.

   
   Pravda o skutečné podstatě lásky. 
   
   Jak si správně nastavit životní cíle a priority. 

  369 Kč

Náš tip

 • 12knih Akce Tip Kód: 007

  Balíček obsahuje všech 12 dílů řady Diagnostika karmy - celkem 13 knih (kniha Diagnostika karmy 2 se skládá ze dvou svazků)

  Původně: 3 897 Kč
  Ušetříte: 1 208 Kč (–31 %)

  2 689 Kč
 • Vychova rodicu 2 Milostny trojuhelnik Uspesny podnikatel Obalka Kód: 913

  To, co nazýváme budoucností, je nová realita, jež se nachází v jiných světech. Není to jen obyčejná fyzická realita, nacházející se v jemné rovině. Jednotlivé části budoucnosti jsou před tímto světem uzavřeny a nachází se v jiných dimenzích. Skrze duše našich potomků, přebývajících v budoucnosti, můžeme kontaktovat jiné světy a získávat informace o tom, co se stane. Ovšem proto, abychom se dotkli budoucnosti, je nejdřív nutné naučit se budoucnost ztrácet. A protože budoucnost nejen vytušíme, ale v jemné rovině jsme s ní i propojeni, potom roztržení spojení s jinými světy a s možnou budoucností prakticky u každého způsobuje deprese a neuvědomělou nechuť žít…

  369 Kč
 • 12dvd Akce Kód: 005

  Původně: 4 068 Kč
  Ušetříte: 1 178 Kč (–29 %)

  2 890 Kč
 • 4 cd Akce Tip Kód: 004

  nové vydání č.1 a 2

  Původně: 1 016 Kč
  Ušetříte: 166 Kč (–16 %)

  850 Kč