E-KNIHA DIAGNOSTIKA KARMY 12 ŽENA A MUŽ

 
 • 1 z 4
 

Nová přeprácováná verze.

369 Kč    
Kategorie E-knihy ke stažení v PDF
 

Ukázka:

Lidé se domnívají, že s Bohem je možné domluvit se: někde jsi se kál, uronil slzu, někde jsi dal dobročinný příspěvek na chrám, a tak už jsi čistý jako nemluvně. Ale vzpomeňme si, že v řečtině je pokání vyjádřeno slovem „metanoia“, což znamená „změna“. Takže pokání bez změny vlastní duše je planou řečí.

.......................

Konflikt – to je vždy bolest a rozpad, buď je to tělo, duch nebo duše. Ale láska ho proměňuje v rozvoj. Pokud člověk směřuje jen k lásce a klidu, objeví se vedle něho vždy ten, kdo potřebuje agresi a ničení.

Společnost, která se snaží odstranit jakékoliv konflikty, je odsouzena k zániku. Konfliktnost v ekonomice je nazývána konkurencí a bez ní je rozvoj ekonomiky nemožný. Sovětská ekonomika vyznačující se naprostou bezkonfliktností a zároveň statičností, která ji přiváděla k úpadku, byla během perestrojky vystřídána zcela jiným modelem ekonomiky, charakterizovaným rychlým rozvojem, tvrdostí a konfliktností.

............................

Mimochodem, prakticky všichni jsou přesvědčeni, že mnich, svatý, světec – to je člověk zbavený konfliktu zvnějšku i zevnitř. To je omyl. Směřování k Bohu – to je nejsilnější konflikt. Možná nejsilnější ve Vesmíru. Když přichází Božské, narušuje lidské. Proto jsou velké dávky Božské lásky smrtící, ne každý je může vydržet.

 

 .......................

Nedávno mi vyprávěli o zajímavém případu. Žena se zamilovala do muže. Došlo u nich k nějaké roztržce. Ona mu chtěla celou dobu zavolat, ale nedovolovala si to, potlačovala toto přání a začala se dusit. Tehdy se rozhodla vykašlat se na hrdost a zavolala mu jako první. Záchvaty okamžitě zmizely. Láska skutečně léčí, ale jen v tom případě, pokud probíhá nepřetržitě, pokud se nesnažíme ji zastavit nebo potlačit.

Člověk, který neustále potlačuje svoje touhy, obvykle bývá dobře vychovaný, spořádaný, nesmělý, zakomplexovaný. Ten, kdo se nestará o žádné potlačování tužeb, je vždy optimistický, energický a často i drzý. Pravda, jako vždy, leží uprostřed. Za lásku se nelze stydět, nesmíme se jí bát, nelze ji ovládat, nelze před ní utéct. Čím více lásky je v našich snech, tím intenzivněji je musíme uskutečňovat.

 

 • Ve svých knihách píšete, že nejdůležitější je láska a lásky se nelze zříkat. Také jsem si to myslela a z lásky k muži jsem pohrdla všemi morálními a náboženskými zákony. Kvůli mně odešel od manželky a dítěte. Výsledek nenechal na sebe dlouho čekat – rozešli jsme se! Tak kde je pravda?

 

 • Odpovězte, prosím, na otázku: proč vznikají milostné trojúhelníky? Kdo je viníkem v těchto vztazích a proč trpí vždy všichni tři?

 

 • Je narušením Božích zákonů, když se vdané ženě narodí nemanželské dítě? Pokud ano, jak se pak v takovém případě modlit? Proč se to děje a s čím to souvisí?

 

 • A jak správně se musí chovat vdaná žena, když se zamilovala, aby nikomu neublížila a při tom nepošlapala tento cit?

 

.......................

 

 • Pokud se k Vám člověk nezachoval hezky, je možné, pokud vnitřně přijmeme situaci, omezit kontakt s tímto člověkem ve vnějším plánu? Nebo je potřeba se s ním stýkat, jako by se nic nestalo?

 

.............................

Čtu další vzkaz, ve kterém žena píše o tom, že její manžel pravidelně nenocuje doma. Žena se ptá, jak správně vychovávat manžela, vždyť mlčet znamená tolerovat mu to. A co jí mohu odpovědět, když její podvědomá agrese vůči manželovi čtyřikrát převyšuje nebezpečnou úroveň? Pokud muž nebude utíkat z domova, prostě zahyne. Víte, komu se podobá tato žena? Člověku, který bere klacek, přichází k druhému, začíná ho mlátit po hlavě a přitom se rozhořčuje: „Víte, vůbec si nedá říct a běhá za jinými. Jak bych ho mohla vychovat tak, aby byl doma a ani se nehnul?“

.........................

Nedávno mi jedna žena poslala na vystoupení vzkaz: „Vy všechno vidíte a můžete diagnostikovat, ale co máme dělat my, chudáci, jak poznat, že se blíží neštěstí, a jak ho můžeme stačit zneškodnit?“

Odpověď je jednoduchá: není potřeba na nic čekat a něco zjišťovat. Nepřetržitě se starejte o svou duši, dělejte maximum toho, co můžete udělat dnes, jako kdyby byla všechna myslitelná i nemyslitelná neštěstí už vedle Vás. Pokud se přece něco takového stane, můžete si říct: „Udělala jsem všechno, co jsem mohla, nemám důvod si něco vyčítat. A teď toho zkusím udělat ještě dvakrát tolik.“

........................

Vysvětlete mi, prosím, co v charakteru koriguje hemeroidy? Je mi jen 24 let, ale mám toto nepříjemné onemocnění. Přečetla jsem si, že podle statistiky trpí tímto onemocněním 80 procent obyvatelstva.

...............................

 • Co je to nadávka? Představte si, že jste nespokojený s nějakým člověkem. Pokud je ve Vaší duši málo lásky, nemůžete ovládat situaci vnitřně. Pak jste nucen ji ovládat zvnějšku – agresivně. Snažíte se zničit člověka, který se Vám nelíbí. Nazýváte ho hlupákem, padouchem, sviní – je to pokus zničit ho slovy. Jakoby narušujete jeho lidské tělo a proměňujete ho ve zvíře. Tato agrese je směřována k tělu. Ale tělo – to je jen povrch, a pokud velmi toužíte zničit jiného člověka, chce se Vám ho zabít i vnitřně, tj. urazit, ponížit jeho duši, jeho hlubinné emoce. Co je základem těla? Lidská láska, vznešené city, sexualita.

 

.....................

 • Co je jakýkoliv nádor nebo jiný útvar? Je to zvýšení hmotnosti orgánu. Když špatně, pohrdavě o někom smýšlíme, klesá nám energetika v tlustém střevě. Mimochodem, může při tom trpět slepé střevo, které podle všeho funguje jako žláza, regulující funkci tlustého střeva. Výkalová hmota, která se hromadí ve spodních částech střeva, může otrávit organismus. Aby k tomu nedošlo, je potřeba mít vysokou energii. Pokud ji orgán ztrácí a nedochází k obnově, je nezbytný faktor umělého zvýšení energie. Je to bolest, nepohodlí, uzliny, nádory. V takovém případě je člověk podvědomě donucen energii z jiných zón přehazovat k nemocnému orgánu a takovým způsobem vyrovnává jeho funkci. Jsme nuceni soustředit se na to, co způsobuje bolest a diskomfort. 

 

......................

Nedávno mi vyprávěli takovýto příběh. Přítelkyně jedné ženy se dostala do nemocnice. Stanovili jí diagnózu: rakovina střevního traktu ve čtvrtém stádiu. Lékaři ji z nemocnice propustili domů. Chodit ta žena nemohla, již se objevil charakteristický zápach rozkladu. Operaci lékaři sice naplánovali, ale spíše proto, aby splnili svou povinnost. Při rozsáhlých metastázách je operace prostou formalitou. Přítelkyně jí koupila Bibli, sebrala nějaké moje knihy, dala jí je a odjela na dovolenou. Za tři týdny se vrátila a potkala svou přítelkyni na ulici. Ta začala číst, modlit se, po týdnu šla sama na operaci a asi za deset dní byla její diagnóza zrušena. Vypadala zdravě a docela šťastně.

Když mi ten příběh vyprávěli, zeptal jsem se znovu, zda se to skutečně stalo. Byla to až příliš krátká doba na uzdravení. Ale potvrdili mi, že všechno se stalo právě takto. K uzdravení došlo během 14-20 dní. Proč? Protože skrze víru, koncentraci na Stvořitele můžeme vydat takové množství energie, které nás může za minutu změnit. Ale převážná většina lidí se pomodlí a očekává výsledek, trochu se postí a očekává poděkování od Všemohoucího.

........................

Abychom změnili své děti, je potřeba, abychom se změnili my sami. Při intenzivních modlitbách je možné zbavit dítě nemoci, ale pokud se při tom nezměníte, nezmění se ani ono, a tedy, zbavení se nemoci uškodí jeho duši. První krok k záchraně dítěte – to je ochota změnit svůj náhled na svět, charakter, zvyky. V takovém případě je možné obdržet „zálohu“, tj. zlepšení u Vás i u Vašeho dítěte může zpočátku značně převýšit Vaše úsilí.

Po tomto příjmu jsem ještě přidal jeden bod k zásadám odhalení Božského v sobě. Nyní tyto zásady vypadají takto:

 1. Koncentrace na Stvořitele, která zahrnuje tři pravidla. První: přiznání, že láska k Bohu – to je nejvyšší štěstí a smysl života. Druhé: nepřetržitost lásky k Bohu. Třetí: chápání toho, že jakékoliv součásti lidského štěstí se objevují a mizí a jen láska k Bohu může být trvalá.
 2. Přijetí bolestné situace, nedobrovolného očištění. Touto zásadou je myšleno následující: jakákoliv situace vede k lásce a Bohu. Láska k Bohu a jednota s Ním musí být zachovávány v jakékoliv situaci. Příčina bolesti – to není okolní svět, ale naše nedokonalost, nedostatek lásky v duši.
 3. Dobrovolné sebeomezování, tj. potlačování živočišného principu. Tady jsou pravidla následující. První: pravidelné omezování se v potěšeních – v jídle, sexu, komunikaci, práci atd. Druhé: vnitřní samota, umožňující pociťovat jednotu s Bohem. Třetí: správné myšlení, emoce, chování, stravování, životní styl.
 4. Výdej energie. Pravidla jsou následující. První: uvolnění nejvyšší a nejčistší energie skrze cit lásky a vidění Božského ve všem. Druhé: výdej energie na všech následujících úrovních, tj. práce duše, ducha i těla. Třetí: chápání toho, že jakýkoliv výdej energie – ať už fyzická práce pro získání peněz, nebo práce vědce či umělce vedou nakonec ke zvýšení výdeje energie a většímu přílivu Božské lásky do duše.
 5. Povýšení jednoty. Pravidla jsou taková. První: rozvoj kolektivního vědomí. Druhé: stále větší podchycení událostí okolního světa a vzájemné působení s nimi. Třetí: ač by byla úroveň jednoty s milovanými a blízkými lidmi, se společností i okolním světem sebevyšší, směřování k Bohu a jednota s Ním musí být vždy výše.
 6. Připravenost na změny. První pravidlo: úroveň změny, tj. narušení lidského „já“ je určováno úrovní koncentrace na své Božské „já“, nepřetržitostí lásky k Bohu. Druhé: lidské „já“ je neviditelnými nitkami spojeno s okolním světem. Připravenost změnit se předpokládá přetržení všech vazeb a znovu jejich obnovu v jiné kvalitě. Třetí: abychom se změnili, je potřeba přestat bránit své lidské „já“, na nějakou dobu se ho zříct, pozbýt jeho významu.

 

............................

To, co nazýváme duší, je souhrn emocí našich minulých životů a současného života, skutečně vychází to, že místem přebývání naší duše je oblast srdce.

A teď přejdeme k nemocem a pokusíme se odpovědět na otázku: proč ženy zabíjejí muže? Ukazuje se, že pokud se žena bojí ztráty muže, má obavy, že se může narušit jejich společný osud, pak podvědomě narušuje jeho hlavní energetické struktury, a na to okamžitě reaguje srdce. Srdce je spojeno s osudem. Pokud se žena uráží na svůj osud, může mít rakovinu prsou. Urážka na ty lidi, kteří jsou nám dáni osudem, tj. na rodiče, děti, milovaného člověka, – to je zároveň urážka na osud. V důsledku toho trpí srdce. Čím silněji je žena připoutána k muži, tím více má obav: a co když mi najednou zahne, odejde k jiné, a tím rychleji ho zabíjí. Prudké zlepšení stavu mužů-kardiaků nastupovalo zejména tehdy, když jsem požadoval, aby na sobě v první řadě pracovaly jejich ženy.

Takže situace je nevalná. Pokud je žena připoutána k muži, zabíjí ho strachem, žárlivostí a obavami. Může být dokonce ochotna ustoupit, podřídit se, odpustit, ale stejně ho ničí. Pokud si žena neváží a nemiluje svého manžela, pak ho zabíjí již jinak – odsuzováním, urážkami, námitkami. Nebude mít nemocné srdce, ale m

O pomocí:

Existuje takové sofijské podobenství. Jeden východní vládce se rozhodl podívat, jak žijí lidé, a převlékl se za žebráka. Seznámil se s jiným žebrákem a usadil se vedle něho. Potom, když se vrátil do paláce, přikázal, aby k němu tohoto člověka pozvali. Aniž by prozradil svou totožnost, přijal žebráka a rozhodl se ho obšťastnit. Svému sluhovi přikázal, aby upekl slepici a položil tam zlatý prut. Po několika dnech poslal sluhu prověřit, zda je tento člověk šťastný. Ukázalo se, že při odchodu z paláce, vůně pečeného masa vyvolala chuť u jednoho ze strážníků a ten za několik drobných od žebráka tuto slepici koupil. Vládce se rozhodl zvrátit osud a znovu k sobě pozval tohoto člověka. Opět přikázal, aby upekli slepici a položili tam zlatý prut. A přikázal sluhovi, aby vyprovodil žebráka k místu, kde žil. Když se sluha vrátil, vládce se ho zeptal:

 • Začal tento člověk jíst v tvé přítomnosti slepici?
 • Ano.
 • Našel ten zlatý prut?
 • Ano.
 • Byl šťastný?
 • Nevím. Protože když uviděl ten prut, okamžitě zemřel.

Smysl tohoto podobenství je jednoduchý. Za prvé: jakékoliv štěstí si musí člověk vnitřně zasloužit. Za druhé: na štěstí musí být připraven. Za třetí: na štěstí jsme připravováni postupně. Nastupující štěstí nemusí zabít hned, ale může zabíjet postupně, a to tak, že bude narušovat naši energetiku. Za čtvrté: skutečná pomoc spočívá v pomoci duši, naučení ji umění milovat. Pokud člověku pomáháme, aby se stal harmonickým, objeví se u něho jak zdraví, tak i peníze a štěstí. Čím více se pomoc posouvá k povrchnímu, fyzickému aspektu, tím žalostnější mohou být následky. Jakýkoliv Váš pacient – to je do určité míry tentýž žebrák, kterému podáváte milodar. A čím více myslíte na fyzickou, viditelnou a rychlou pomoc, podřizujíce se mu v těchto touhách, tím více potom můžete mít problémů. Proto to nepřehánějte s prací. Svědomitost musí být vyrovnávána pocitem míry a intuice.

................

Mimochodem, můžu sdělit ještě jednu z příčin. Představte si, že máte manželku a začínáte se zajímat o jiné ženy, soustřeďujete se na sexualitu, přičemž s manželkou se rozcházet nehodláte. Narazíte na milenku, které se líbíte. Cítí Vaši závislost na sexualitě, a aby si Vás udržela, podvědomě ji ve Vás začíná zesilovat, což může vést k oslabení potence. Navíc, jakýkoliv člověk do určité míry může ovládat emoce a myšlenky jiné živé bytosti. Při velké koncentraci se tyto možnosti zvyšují. Milenka Vás začíná programovat na rozchod s manželkou, zesiluje podvědomé námitky vůči ní. Mile se bavíte s milenkou, potom přicházíte domů a z ničeho nic začínáte nenávidět manželku a sekýrujete ji kvůli maličkostem. A potom Vám zjistí hemeroidy a žádné léky nepomáhají, protože jste si zvykl zabíjet lásku v duši jiného člověka.