PRAXE CESTA KE SVOBODĚ A PŘEKONÁNÍ VNITŘNÍHO OTROCTVÍ

Týdenní akce:

od 26.09.2020 09:00-11:00 skupinové připojení

od 12:00 26.09.2021 do 03.10.2021, 23:50 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

Účast je možná odkudkoli na světě!

Možná poslední dobou cítíte:
 
????že často musíte, nebo jste nucení dělat něco, co se Vám nechce
????že už máte dost lží a chcete vědět pravdu
????že pociťujete neúctu k sobě ze strany okolí
????že cítíte strach z budoucnosti
????lítost z minulosti
????nespokojenost s přítomností
????že nejste pánem svého života
????že štěstí pro vás není přirozený, nepřetržitý stav ale spíše krátkodobý záblesk
????to znamená, že praxe "Cesta ke svobodě" která začíná 26.09. a končí 03.10. je zde přímo pro Vás !
 
????Pro koho je praxe "Cesta ke svobodě" určena?
 
✅pro ty, kteří se potřebují osobně spojit se Sergejem Lazarevem,
✅pro ty, kteří chtějí změnit svůj život
✅pro ty, kteří chtějí pomoci sobě, svým potomkům i svému rodu
✅pro ty, kteří si uvědomují odpovědnost za svůj stávající citový, emoční stav duše a těla a za stav svých potomků a jsou odhodláni ho změnit
✅pro ty, kteří nespoléhají, že je vyléčí někdo jiný nebo něco jiného, a sami berou svůj osud do vlastních rukou
✅pro ty, kteří potřebují hloubkově popracovat na svém podvědomí a na vyléčení a zharmonizování své duše
✅pro ty, kteří potřebují navýšit vibrace lásky v duši
✅pro ty, kteří se potřebují OSVOBODIT od zajetí vzniklého překroucenými informacemi, lpěním na pozemských hodnotách, vytýčením nesprávných cílů a hodnot
✅pro ty, kteří mají už dost lží a jsou připraveni hledat pravdu
✅pro ty, kteří potřebují být SVOBODNÍ, což je přirozený stav božské bytosti !!!
 
⛔️Praxe Cesta ke svobodě není určena:
 
❌pro ty, kterým je dobře v jejich stávajících podmínkách, tedy závislosti na práci, vztazích, financích, počasí atd.
❌pro ty, kteří by sice chtěli aby se něco změnilo v jejich životě, ale zatím pro to nejsou ochotni nic udělat
❌pro ty, kteří hledají aby jim někdo pomohl, ale nechtějí na sobě sami pracovat
❌pro ty, kteří nechtějí měnit nic ve svém životě
❌pro ty, kteří nechtějí pomáhat sobě, svým potomkům a svému rodu
❌pro ty, kteří šetří na hloubkovém léčení své duše a osudu ( jako kořenu fyzických nemocí ) a více důvěřují investicím do
klasické medicíny
❌pro ty, kteří chtějí zůstat ve svých trápeních a bolestech
❌pro ty, kteří nejsou odhodláni transformovat své bolesti a mučení v radost a štěstí
❌pro ty, kteří zkouší každou chvíli něco jiného a u ničeho nevydrží
❌pro ty, kteří nechtějí využít plný potenciál svých schopností
❌pro ty, kteří nechtějí být SVOBODNÍ

 

 

 Skupinová praxe on-line „Osvobození z vnitřního otroctví“

Každý člověk chce být svobodný a šťastný, ale nynější situace na planetě je taková, že jsou lidé ve všech zemích stále více omezováni ve svých právech a svobodách. Naše skleslost a zklamání z těchto ztrát jsou neefektivní, energií nelze plýtvat na strach, nenávist a odsuzování někoho, nýbrž je nutné energii využít na boj s příčinou tohoto stavu.

Příčina se skrývá v oslabení lásky, víry a mravnosti v duších lidí. Když láska v duši člověka ochabuje, pak člověk všechnu energii vynakládá na instinkty a začíná jeho vnitřní otročení instinktům, které ve výsledku plodí také otroctví vnější. 

Na úrovni duše jsme jednotní, proto schopnost zharmonizovat své emoce je schopností zachránit sama sebe, svůj rod, potomky i své blízké. Míříme-li k Bohu a začínáme pociťovat lásku, pak nás Všemohoucí vždy ochrání a spasí.  Je-li duše člověka harmonická, nikdo zvenčí nedokáže učinit jej otrokem a situace se vyvine tak, že člověk dokáže dosáhnout jak svobody tak i ochrany své důstojnosti.

Cílem naší praxe je změna lidských emocí, pomoc v uvědomění a prožitku, že cit lásky k Bohu a snaha přiblížit se k Němu jsou hlavními podmínkami pro spásu z otročení instinktům a otroctví vůbec. Dokážete pak cítit hlubší lásku k Bohu, pochopit nezbytnost dodržování přikázání a přijetí vůle Nejvyššího ve všem a zároveň cítit, že to není jen podmínkou veškerého blahobytu, ale zároveň i největším stěstím, které člověk může pociťovat. 

Důležité je zmínit, že efektivnost nového formátu v „práci na sobě“ spočívá právě ve sjednocení lidí pro společnou skupinovou práci ve zcela určité době spolu se S.N.Lazarevem.

Záznam prováděných praktik se prodávat nebude. Účastníci skupinové praxe se budou moci na záznam podívat na stránce vysílání v průběhu daného týdne.