Připravujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAXE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ

Týdenní akce:

od 04.12.2022 09:00-11:15 skupinové připojení

od 12:00 04.12.2022 do 11.12.2022, 23:00 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv

Každý den shlížíme stejné video.

Nemáme každý den nové živé připojení a nový záznam. 

 Účast je možná odkudkoli na světě!

Jeden zakoupený odkaz pláti pro jedno počítačové připojení.

 Cena: 900 Kč nebo 38 Euro

PRAXE PŘIJETÍ A ZLEPŠENÍ SVÉHO OSUDU

 

Týdenní akce:

od 19.06.2022 09:00-11:15 skupinové připojení

od 12:00 19.06.2022 do 26.06.2021, 23:00 možnost individuálního nebo skupinového › h zhlédnutí záznamu kdykoliv.

Jeden zakoupený odkaz pláti pro jedno počítačové připojení.

Sledujte na odkaz a rezervujte si své místo:

https://www.lazarevonline.cz/prijeti-a-zlepseni-sveho-osudu-2/

 Cena: 900 Kč nebo 36 Euro

Doporučena kniha k přečtení jako příprava k meditaci: 

 ČLOVĚK BUDOUCNOSTI 2- VYCHOVA RODIČŮ 1

https://www.sergej-lazarev.cz/clovek-budoucnosti/clovek-budoucnosti-2-vychova-rodicu-1/

 

Společně se pod vedením Sergeje Nikolajeviče naučíme správně vnímat jakoukoli situaci a vytvářet harmonické řetězce následných událostí. Přeměňme energii nespokojenosti do tvorby a rozvoje.
Osvojme si umění zlepšit osud – schopnost jej přijmout. Začněme jednat a nezůstávejme v pasivním očekávání, frustraci a zášti. Pochopme, že osud se usmívá jen na toho, kdo se na něj usmívá.
Skupinové cvičení pomůže každému, kdo:
• neprožívá ve svém životě radost
• věří, že ho štěstěna a štěstí obchází
• trpí pocitem nespravedlnosti osudu
• utápí se v bažině negativních myšlenek, bojí se myslet na budoucnost
• zasekává se ve zbytečných činnostech, které nepřinášejí výsledky
• má pocit, že nežije, ale přežívá
Po absolvování praxe vy:
• naučite se vnímat jakoukoli situaci jako příležitost k rozvoji
• získate energii ke správnému řízení života
• zaměřite se na pozitivní změny
• vstoupite do stavu rovnováhy, radosti a lásky
• přeměnite nespokojenost v touhu jednat
• budete schopni upevnit pozitivní změny na úrovni osudu
Projděme traumatické situace, přeměníme negativní emoce na energii k dosažení cílů. Najdeme správný postoj k přepsání našeho životního scénáře k dobru.
???? S.N. Lazarev bude cvičit se všemi účastníky.
Účast je možná odkudkoli na světě!
Společná skupinová práce vytváří mocnou proudovou energii, která spojuje síly všech účastníků, což každému umožní dosáhnout toho největšího výsledku.
Jste připraveni zahájit hluboké transformace, abyste mohli učinit správná osudová rozhodnutí a změnit k lepšímu to, co vás obklopuje?
 
PRAXE LÁSKA K SOBĚ

Týdenní akce:

 od 12.12.2021 v čase 09:00 - 11:00 skupinové připojení

 od 12.12.2021 v čase od 12:00,  do 19.12.2021 v čase do 23:00 (možnost individuálního nebo skupinového zhlédnutí záznamu kdykoliv)
 Účast je možná odkudkoli na světě!
 Cena:
 900 Kč nebo 35 euro za jedno počítačové připojení.

 

Co znamená mít se rád a přijímat sám sebe?

 Skutečná láska k sobě nemá nic společného se sobectvím. Pomáhá nám duchovně růst, urovnat vztahy s ostatními a přitáhnout si hojnost.

 Náš postoj k sobě samým určuje, jak nás budou vnímat ostatní lidé a prostor.

 Všichni dostáváme to, co očekáváme a o čem sníme. Myslí-li si člověk, že není hoden štěstí nebo bohatství, nedostane je. Naše myšlenky jsou hmotné, ale nemají žádnou moc, nejsme-li naplněni vírou.

 Osud je to, co se s námi děje právě teď, je to život, který je utvářen našimi pocity, myšlenkami, činy, snahami a touhami.

 Vše, co se v našem životě děje, se neděje nám, ale pro nás! Jestliže se v našem životě stane nějaká složitá situace, a navíc když se opakuje, znamená to, že tuto zkušenost potřebujeme, že se jí musíme nutně naučit. Že máme dokončit svůj úkol a vyvodit závěry.

Jakmile to pochopíme, nezůstane v nás žádná laxnost. Příště budete řešit hravě podobné situace.

Právě proto jsem vyvinul vlastní jedinečnou praxi: Láska k sobě.

PO PRAXI POCÍTÍTE…

 – Zlepšení nálady

– Objevení uvědomělosti

– Jiskřící radost

– Úlevu v duši

– Vnitřní klid a mír

– Zmizí sklíčenost a špatné myšlenky

– Pomine lítost nad minulostí a vytratí se strach z budoucnosti.

 

V neděli se opět sejdeme v jednotném proudu lásky a zharmonizujeme svůj stav během skupinové praxe.

 

PADĚLEK

Každý předmět je energetický - má své biopole, nese nějakou informaci, kterou nevidíme

očima, ale cítíme pocity.????

Například jídlo.????


V restauraci si dáváte rajskou omáčku.

Fyzicky na talíři vypadá skvěle!

Ale energeticky může vypadat různě:

1. Kuchař vaří jídlo s láskou, je v harmonii a souladu. Cítí radost z tvoření pokrmu a také jak Vám jídlo bude chutnat.

2. Kuchař myslí na to, jak okrást majitele a Vás, šidí ingredience, aby mohl mít sám pro sebe větší zisk, než bylo původně dohodnuto při nástupu do práce.

Je naštvaný na sebe a Vesmír, že není schopný vydělat více peněz.

Nebo jiný příklad.????

1. Originál značkové boty koupené ve značkovém obchodě - výrobce myslí na Vás, na Vaše potřeby a vytvoří pro Vás produkt s láskou, aby jste cítili pohodlí a spokojenost a opět se k němu vrátili.

2. Stejně vypadající boty, ale koupené za hubičku u Vietnamců, se často rychle zničí, není na ně žádná záruka. Vietnamci, když je vyráběli, nezajímali se o Váš pocit radosti, nic pro Vás netvořili, pouze se těšili na výdělek z těchto padělků.

????????????????????


To samé se stalo s prvními knihami Sergeje Lazareva v ČR a na Slovensku.

Nakladatelství Slovart pro Synergii a.s. v r. 1997 se rozhodlo přeložit knihy samostatně

bez souhlasu Sergeje Lazareva.

Náhodou jeden Čech přivezl panu Lazarevovi jednu z těchto knih k podpisu na seminář v Německu!

Takto se Sergej Lazarev dozvěděl, že již téměř 10 let jeho knihy existují v češtině a prodávají se s velkým úspěchem!

Naštěstí tito podnikatelé u soudu prohráli a Sergej Nikolajevič začal vydávat knihy samostatně skrze německé nakladatelství Raduga Verlag (se zelenou obálkou). Později otevřel vydavatelství Amaratime přímo v Praze pro zastoupení v ČR a na Slovensku.

????Knihy vydávané vydavatelstvím Amaratime Praha jsou tvořené pro čtenáře s láskou, v souladu a harmonií.????

????Každá nová kniha je pro náš tým jako zrození dítěte, každý ze spolutvůrců procházíme zkouškami a očistami, aby se kniha mohla zrodit. Teprve ve chvíli, kdy my sami jimi úspěšně projdeme, se kniha může objevit na světě a pomáhat Vám hlavně skrze ENERGETICKÉ INFORMACE.????

????Knihy vydávané vydavatelstvím Amaratime Praha jsou POŽEHNANÉ Sergejem Lazarevem osobně a mají jiný podvědomý vliv než knihy vydané za jeho zády a proti jeho vůli.????

Každý podvědomě si SÁM vybere, co potřebuje používat.

A každý také dosáhne SVÉHO individuálního výsledku.

????Ať se nám daří na cestě k lásce a ať se naučíme naslouchat svým pocitům a rozpoznávat kde nám skutečně DÁVAJÍ a kde nás ŠIDÍ.

https://www.sergej-lazarev.cz/

 

PRAXE CESTA KE SVOBODĚ A PŘEKONÁNÍ VNITŘNÍHO OTROCTVÍ

Týdenní akce:

od 26.09.2020 09:00-11:00 skupinové připojení

od 12:00 26.09.2021 do 03.10.2021, 23:50 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

Účast je možná odkudkoli na světě!

Skupinová praxe on-line „Osvobození z vnitřního otroctví“

Každý člověk chce být svobodný a šťastný, ale nynější situace na planetě je taková, že jsou lidé ve všech zemích stále více omezováni ve svých právech a svobodách. Naše skleslost a zklamání z těchto ztrát jsou neefektivní, energií nelze plýtvat na strach, nenávist a odsuzování někoho, nýbrž je nutné energii využít na boj s příčinou tohoto stavu.

Příčina se skrývá v oslabení lásky, víry a mravnosti v duších lidí. Když láska v duši člověka ochabuje, pak člověk všechnu energii vynakládá na instinkty a začíná jeho vnitřní otročení instinktům, které ve výsledku plodí také otroctví vnější. 

Na úrovni duše jsme jednotní, proto schopnost zharmonizovat své emoce je schopností zachránit sama sebe, svůj rod, potomky i své blízké. Míříme-li k Bohu a začínáme pociťovat lásku, pak nás Všemohoucí vždy ochrání a spasí.  Je-li duše člověka harmonická, nikdo zvenčí nedokáže učinit jej otrokem a situace se vyvine tak, že člověk dokáže dosáhnout jak svobody tak i ochrany své důstojnosti.

Cílem naší praxe je změna lidských emocí, pomoc v uvědomění a prožitku, že cit lásky k Bohu a snaha přiblížit se k Němu jsou hlavními podmínkami pro spásu z otročení instinktům a otroctví vůbec. Dokážete pak cítit hlubší lásku k Bohu, pochopit nezbytnost dodržování přikázání a přijetí vůle Nejvyššího ve všem a zároveň cítit, že to není jen podmínkou veškerého blahobytu, ale zároveň i největším stěstím, které člověk může pociťovat. 

Důležité je zmínit, že efektivnost nového formátu v „práci na sobě“ spočívá právě ve sjednocení lidí pro společnou skupinovou práci ve zcela určité době spolu se S.N.Lazarevem.

Záznam prováděných praktik se prodávat nebude. Účastníci skupinové praxe se budou moci na záznam podívat na stránce vysílání v průběhu daného týdne.

Stránka 1 z 4 - 36 položek celkem