K čemu jsou potřebná praktická cvičení online?

 

K čemu jsou potřebná praktická cvičení, online praktika? Často lidé, kteří čtou mé knihy patnáct až dvacet let, se mi najednou přiznávají: „Teprve teď jsem začal rozumět tomu, co píšete v knihách.“ Byl to fenomén, kterému jsem nejprve nerozuměl. Porozumění přišlo později.
Na úrovni vědomí když řeknu „Odpustil jsem,“ to znamená, že se nebudu mstít, nebudu trestat, že problém je vyřešen – a stačí jedna věta. Ale na úrovni podvědomí když řeknu „Odpustil jsem“, to ještě nic neznamená. Musím se změnit, mé pocity se musí změnit, ale za jedno opakování se pocity nezmění. Aby se člověk něco naučil, potřebuje desetkrát a mnohosetkrát opakovat nějaký úkol. Abychom se naučili, jak situací správně procházet, musíme jí projít mnohokrát, podívat se na situaci z různých perspektiv a teprve tehdy se vytvoří obraz, který vytlačí staré vztahy a postoje. Proto je chybou mnoha lidí, kteří nabydou jistoty, hned když učiní pokání, když odpustí, že jejich duše se očistila. To je však jen začátek. Jak jsem často vysvětloval pacientům: „Vy jste sice odpustili, ale Vaše duše neodpustila.“ Abychom svou duši dali do pořádku, aby dlouholeté pocity křivdy, dávné odsudky i naše sklíčenost–aby to všechno opustilo naši duši, je potřeba si nejen na vše vzpomenout a odpustit určitou situaci, ale musíme to udělat mnohokrát a v odpovídajícím stavu a náladě, oprostivše se ode všeho. Je nutné přistupovat k problému z různých úhlů. Obraz se formuje až po několika desítkách opakování, proto jsou praktika zaměřena na hlubší, reálnější očištění naší duše od dávných pocitů křivdy, od odsuzování, trápení se, lítosti a sklíčenosti. Je nutné nejen odpustit a zbavit se pocitů ukřivděnosti, ale je třeba se i změnit a stát se takovým, aby již uvnitř tato ukřivděnost nevznikala. Je potřeba snížit závislost na životě samém,na instinktech a na touhách. Dokud bude v duši závislost, budou nás sužovat i pocity křivdy. Praktika proto mají za cíl nejen přivést naši duši do pořádku, ale také uspořádat naše city a vnímání takovým způsobem, abychom přijímali jakoukoli situaci s láskou, dobrosrdečností, chápali jakýkoli problém jako příležitost k rozvoji, a ne k tomu, abychom byli sklíčení nebo někoho začali nenávidět. Jako hrnčíř tvaruje nádobu z hlíny a přitom opakuje cyklus rotací džbánem, stejně i my tvarujeme naše pocity a to pak rozhodne, zda budeme zdraví,nebo nemocní. Američtí vědci zjistili, že hlavním faktorem dlouhověkosti není ani výživa,ani peníze, ani postavení ve společnosti, hlavní podmínkou dlouhověkosti je harmonická komunikace s ostatními lidmi. Abychom mohli harmonicky komunikovat, musíme se nejprve zbavit obvyklých agresivních reflexů a vytvořit místo nich nové, správné reflexy. Reflex je způsob reagování na vnější svět. K tomu, aby se reflex vytvořil, jsou zapotřebí desítky a stovky opakování. Až když v sobě vytvoříme správný cit, pak bez přemýšlení správně budeme reagovat na vnější svět, na jakýkoli problém… Až tehdy místo pocitů křivdy, odsuzování, bolesti a místo nemocí k nám přijde láska, harmonie, radost a zdraví!