PŘEKONANÍ VÁŠNÍ, PŘIPOUTANOSTÍ, ZÁVISLOSTÍ A ZLOZVYKŮ JAKO CESTA K OSVOBOZENÍ OD DESTRUKTIVNÍCH PROGRAMŮ

Týdenní akce:

od 26.11.2023 09:00-11:15 skupinové připojení

od 12:00 26.11. do 03.12.2023, 23:00 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

 Účast je možná odkudkoli na světě! Cena 39 Euro.

Jeden zakoupený odkaz pláti pro jedno počítačové připojení.

S pomocí této praxe budete schopni prohloubit své znalosti a porozumění tématu vášní: jak se vášně objevují, proč vedou k nemocem a neštěstím, proč je důležité snížit závislost na touhách, instinktech, sexuální nestřídmosti a jak je to možné udělat.

 Naše vášně, které se dostaly hluboko do podvědomí, patří ke kořenům všech nemocí. Jak je známo, jakákoli vášeň postupně rozežírá člověka zevnitř a pokaždé člověk ztrácí více a více vnitřní energie, nezastaví-li svou vášeň včas.

 V určitém okamžiku se v člověku spouští ochranný mechanizmus spásy duše, který se u každého člověka projevuje svým vlastním způsobem, ale nejčastěji ve formě různých nemocí těla. Je nutné začít překonávat nemoc zevnitř, na úrovni duše, protože zlepšení pouze na vnější úrovni později jen ještě více prohloubí vnitřní problémy.

xxxx

Když se člověk chová nesprávně, připravuje své děti a vnuky o energii. Kvůli nepřetržitému přetížení, nesprávnému způsobu života, připoutanosti k vnějšímu světu a lidským hodnotám se v takovém člověku dříve či později spustí program sebezničení. Smysl toho programu je velmi jednoduchý: tělo se snaží zničit samo sebe, to znamená, že chování člověka a jeho emoční stav začínají pracovat na sebezničení.

Ztráta víry v Boha a vítězství vědomí vedou ke ztrátě významu lásky, duše a mravnosti a v důsledku toho vzniká program sebezničení, a to nejen mezi jednotlivci, ale také v měřítku celé společnosti a celé civilizace.“