PRAXE CESTA KE SVOBODĚ A PŘEKONÁNÍ VNITŘNÍHO OTROCTVÍ

Týdenní akce:

od 26.09.2020 09:00-11:00 skupinové připojení

od 12:00 26.09.2021 do 03.10.2021, 23:50 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

Účast je možná odkudkoli na světě!

Skupinová praxe on-line „Osvobození z vnitřního otroctví“

Každý člověk chce být svobodný a šťastný, ale nynější situace na planetě je taková, že jsou lidé ve všech zemích stále více omezováni ve svých právech a svobodách. Naše skleslost a zklamání z těchto ztrát jsou neefektivní, energií nelze plýtvat na strach, nenávist a odsuzování někoho, nýbrž je nutné energii využít na boj s příčinou tohoto stavu.

Příčina se skrývá v oslabení lásky, víry a mravnosti v duších lidí. Když láska v duši člověka ochabuje, pak člověk všechnu energii vynakládá na instinkty a začíná jeho vnitřní otročení instinktům, které ve výsledku plodí také otroctví vnější. 

Na úrovni duše jsme jednotní, proto schopnost zharmonizovat své emoce je schopností zachránit sama sebe, svůj rod, potomky i své blízké. Míříme-li k Bohu a začínáme pociťovat lásku, pak nás Všemohoucí vždy ochrání a spasí.  Je-li duše člověka harmonická, nikdo zvenčí nedokáže učinit jej otrokem a situace se vyvine tak, že člověk dokáže dosáhnout jak svobody tak i ochrany své důstojnosti.

Cílem naší praxe je změna lidských emocí, pomoc v uvědomění a prožitku, že cit lásky k Bohu a snaha přiblížit se k Němu jsou hlavními podmínkami pro spásu z otročení instinktům a otroctví vůbec. Dokážete pak cítit hlubší lásku k Bohu, pochopit nezbytnost dodržování přikázání a přijetí vůle Nejvyššího ve všem a zároveň cítit, že to není jen podmínkou veškerého blahobytu, ale zároveň i největším stěstím, které člověk může pociťovat. 

Důležité je zmínit, že efektivnost nového formátu v „práci na sobě“ spočívá právě ve sjednocení lidí pro společnou skupinovou práci ve zcela určité době spolu se S.N.Lazarevem.

Záznam prováděných praktik se prodávat nebude. Účastníci skupinové praxe se budou moci na záznam podívat na stránce vysílání v průběhu daného týdne.