Diagnostika karmy 3 - Pozemské štěstí

 
  • 1 z 2
 

Každý z nás si alespoň jednou v životě položil otázku, proč se ta nebo jiná událost děje v jeho životě a jak moc záleží na člověku samotném, a jak na náhodách nebo jiných okolnostech. Převážně je to vždy spojeno s nepříjemnými událostmi. Jak uchránit sebe a své blízké od nepříjemností a jak se naučit řešit své problémy? Existuje doopravdy souvislost mezi osudem, zdravím, charakterem člověka a náhledem na svět? Autor této knihy dává odpovědi na tyto i další otázky.

369 Kč    
Kategorie Knihy
 

CITÁTY Z KNIHY POZEMSKÉ ŠTĚSTÍ S.N.LAZAREVA

 

 

Audio ukázka knihy:

  

ukázka:

26.02.2020 budeme mít skladem revidovanou verzi Diagnostika karmy 2/2 s novým názvem Pozemské štěstí.
Kniha prošla hloubkovou redakční a korektorskou úpravou.
 
xxxxxxx
Všeho, čemu se zpravidla říká pozemské štěstí, se ženě dostává skrze šťastnou rodinu, proto je pro ženu pokušení milovat blízkého člověka více než Boha opravdu silné. Aby se její duše od pokušení odpoutala, buď se nevdá vůbec nebo bude žít spolu s přítelem, který si svatbu nepřeje, nebo dokonce pije, flámuje, chodí za ženskými, nebývá doma případně má nesnesitelnou povahu. Dokáže-li jím nepohrdat a neodsuzovat jej, najde tak v podstatě jedinou možnost, jak se od ulpívání osvobodit a porodit zdravé děti.....
 
xxxxxxxxx
Nemoc je lékem pro duši. Láska je také lékem pro duši a člověk si vybere sám, zda chce lék hořký, nebo sladký.
 
xxxxxx
naše nedokonalost, kterou jsme předali svým potomkům, se může stát hlavní příčinou neumožňující vyléčit nemoc.....
 
xxxxxxx
„Rodiče vytvořili mé tělo. Mám své rodiče rád a vážím si jich, ale mou duši přece stvořil Bůh. Duše je mnohem významnější než tělo, takže mým skutečným otcem je Bůh. Pokušení připoutat se k rodičům a milovanému člověku je samozřejmě velice silné. Zvlášť často mu podléhají ženy. Platí tady jeden paradox, který je těžké přijmout: čím podlejší a špinavější je člověk po vašem boku, tím méně lpíte na pozemských statcích. Vše pozemské pro vás ztrácí chuť i barvu a vaše duše rychleji spěje k Bohu a očišťuje se. Čím je blízký člověk lepší, vznešenější a poctivější, tím větší v nás žije pokušení se k němu připoutat a udělat si z něj svůj hlavní životní cíl, tedy odvrátit se od Boha a očernit svou duši. Duše se neočišťuje pozemskou dokonalostí, ale pozemskou špínou, tedy neštěstím, nemocemi a smrtí.“
 
xxxxxxx
Ve skutečnosti člověk potřebuje vysoký intelekt a velké schopnosti, aby dokázal bohatství získat a také si je udržet. Především však musí mít mravní potenciál, nahromaděný v minulých životech. Pokud je tento potenciál nízký, bohatství jej nerozvíjí, ale kazí. Nesprávný vztah k penězům a svěřené moci činí duši drsnou a hrubou. To znamená, že v bohatství se skrývá nejen pozemské štěstí, ale i cosi nebezpečného.
 
 
xxxxxxxxx
„Prosím vás, a berete za to svoje léčení peníze?“ uslyšel jsem ze sálu. „Jak tomu mám rozumět – to v knize píšete jedno, a ve skutečnosti praktikujete něco docela jiného?“
„Peníze mít můžeme, pokud jsme schopni k nim zaujmout správný postoj. Když léčitel dostává různé peněžní částky, ale umí se nad ně povznést a jsou pro něj podružné, může klidně za peníze pracovat.“
Ti, kteří si přečetli mé knihy, si v duchu obvykle vytvářejí představu klasického světce, tedy šedovlasého starce s oduševnělou tváří, který za pomoc jiným lidem nechce ani groš. Když se někteří lidé se mnou setkají a dovědí, že za mou péči musí platit, jsou z toho rozčarováni. Ale právě toto je lineárním myšlením našeho moderního současníka, které všechny lidi dělí na kupčíky a světce, ale není schopno tyto protiklady spojit. Svatých je stále méně, kdežto kupčíků stále víc. Proto také všechny ty války, nemoci, degenerace, ekonomický úpadek a rozpad všeho pozemského fungují jako dobrovolně donucovací mechanismy.
Každý člověk se totiž musí stát světcem i obchodníkem zároveň. K tomu je však nezbytná změna myšlení a pro člověka je často jednodušší zemřít než se změnit.
 
xxxxxxxx
Pamatujte si po celý život jednu věc: cit lásky nám nepatří, nemáme právo se ho dotýkat, nemáme právo si ho podřizovat nebo se snažit ho ovládat. My sami jsme jen součástí lásky, která se nalézá uvnitř celku, a část nikdy nemá právo útočit na zájem celku. Cit lásky je posvátný a nedotknutelný. To my sloužíme jemu, ne on nám. Nemáte právo zabíjet lásku k jiným lidem, ani k sobě, to je trestuhodné.
 
xxxxxxx
Jídlo samozřejmě potřebujeme, ale jakmile se stává hodnotou absolutní, duchovní struktury se přestanou rozvíjet. Je báječné, když je náš milovaný schopný, slušný a moudrý, ale pokud je právě tohle hlavní příčina naší lásky, duchovní struktury degradují. Základem lásky nemůže být nic pozemského. Základ lásky leží na nebesích.
 
xxxxx
Cit lásky vzniká k tomu člověku, od kterého se má dítě narodit, a zřeknutí se lásky znamená zřeknutí se budoucího dítěte. Za něco takového může člověk těžce zaplatit....