Projevy pýchy

 
  • 1 z 3
 

 

 

Překonání pýchy jako způsob přežití v současném světě

 

Pýcha znamená obvykle nadřazení a velebení sebe samého a opovržlivý postoj k ostatním. Ve skutečnosti se jedná jak o nechuť žít, zoufalství, nelásku k sobě, nelásku k lidem, tak i pocit, že svět je nerozumný a krutý... To vše jsou projevy pýchy. Zdálo by se, že k překonání pýchy stačí zbavit se všech těchto vlastností. Ale z nějakého důvodu se to lidem už více než dva tisíce let nedaří...

 

369 Kč    
Kategorie Knihy
 

Tato kniha je výsledkem dlouholetého výzkumu a těžkých životních zkoušek. K pravému pochopení nedochází na úrovni vědomí, ale na úrovni citů. City samy o sobě ještě nejsou pochopením. Musí z nich vzniknout obraz, který spojí všechny informace do jediného celku. Tento obraz se vytváří mnohonásobným opakováním.

Aby člověk něco pochopil, musí mu být ukázána jedna a tatáž pravda z různých úhlů pohledu, z různých hledisek. Hlubokou a vážnou myšlenku je nutno vysvětlovat ze všech stran a vracet se k ní znovu a znovu.

 

 

Audio ukázka knihy Projevy pýchy:

 

 

 

 ...............................

Projevy pýchy je mou nejoblíbenější knihou p. Lazareva, poskytuje mi pevnou oporu a ukazuje možnosti další práce na sobě. P. Lazarevovi ani nemohu dost poděkovat za přesné a naprosto poctivé vedení, přitom se stále ještě učím... Výuční list je mi jen motivací, všichni dobře víme, že práce na sobě NIKDY nekončí.                              
......................... 
Proto nás naplňuje obrovská vděčnost. Děkujeme, Sergeji Nikolajeviči, za Vaši obětavou pomoc a nekonečnou oporu na naší cestě, která je i díky Vám stále radostnější a stále provázená Vaší i naší láskou. Díky Pánu Bohu za tuto možnost a velké štěsti, z nějž se všichni těšíme a čerpáme. Přejeme Vám pevné zdraví, hodně oprávněné radosti z našich úspěchů a v zájmu nás a našich rodin brzké úspěšné přijetí Vašich poznatků, objevů a systemizované metodiky odbornou veřejností. :-) 
.............. 
Právě čtu Projevy pýchy a hltám informace. Člověk žasne, za čím vším je pýcha skrytá. Každý den přečtu pár stránek, ale musím mít vyhrazený klid. Děkuju Bohu, děkuji pane Lazareve :-)