Vztahy - Diagnostika karmy 9 (teď 10)

 
  • 1 z 2
 

Tištěná kniha

 

369 Kč    
Kategorie Knihy
 

Tato kniha je desátou z 13-ti dílné série knih Sergeje N. Lazareva Diagnostika karmy. V denníkové formě a za použití příkladů ze své léčitelské praxe zde S .N. Lazarev pokračuje v popisu svého odhalování vesmírných zákonů a objasňuje, jak se promítají do vztahů mezi lidmi. Vysvětluje příčiny vzniku nejobvyklejších problémů a poskytuje návod, jak tyto problémy řešit, jak nad sebou správně a samostatně pracovat, aby pominuly.

Nedokonalý náhled na svět ničí duši, osud a tělo. A jen pokud muž pomáhá ženě pocítit lásku, a tento cit má blíže k přátelství než k sexu, pak nic neztrácí, a jen získává. Aby druhý člověk pocítil lásku, musíme se sami naučit milovat. Neustále odevzdávat energii lásky, vřelosti, starostlivosti a pomáhat člověku měnit se, otřásat jeho stabilitou.  

Láska se nejprve přeměňuje v mravnost, potom v duchovnost a schopnosti, pak – v peníze. Paradox, jenž je příčinou rozvoje, má vždy své místo. Jedna se zamiluje do bohatého a rozumného, protože cítí, že se za tím skrývá zásoba lásky. Druhá se zamiluje do chudého a prostého, protože vidí, jak směřuje k lásce a jak se otevírá jeho duše. Bohatí tělem i duší přichází o lásku. Chudí tělem i duší silněji směřují k lásce. Jeden má dnes, ale zítra o to přijde. Druhý, který nemá nyní, získá všechno později. Prostě nynější doba se liší od té minulé. A jestli se dříve jedni odpoutaně modlili a nahromaďovali lásku, a druzí, kteří ji dostali, ji realizovali v moci, penězích, bohatství, pak nyní minulá zásoba mizí, a význam nahromadění nového roste. Naše sýpky jsou prázdné. A to znamená, že hromadit a realizovat bude každý. 

 

 

...Před příjmem se vnitřně přece jen maximálně mobilizuji, dostávám se do určitého stavu.
Již za několik dní začnu pracovat s pacienty.
Příjem mnohokrát probíhá v jemném plánu dlouho před skutečnou událostí.
To samé se děje i s vystoupeními.
Ale tam mám sil na zajištění méně.
Proto očištění těch, kdo se nachází na vystoupení, a obzvláště jejich dětí a příbuzných, nacházejících se mimo sál, bývá kruté. Proto děti, které se v tomto okamžiku nacházejí doma, mohou začít zvracet, mít průjem, může se jim prudce zvýšit teplota. Popravdě řečeno, během posledního příjmu mě znepokojily některé skutečnosti.
Ukazovaly, nakolik nebezpečné je téma závislosti na budoucnosti. Jedné pacientce dva dny před příjmem umřel papoušek.
Druhá žena jela se synem v autě. „Víte, stejně nám nikdo nedokázal vysvětlit, co se stalo, – řekla žena. – Odborníci jen krčí rameny.
Najednou se na silnici, bez zjevných příčin, auto zastavilo.
Motor se zastavil, světla nefungují.
Kdyby se to stalo na dálnici, zahynuli bychom.“
Na všech přednáškách říkám, že závislost na budoucnosti se stává stále více nebezpečnou.
A jestliže se Vám před příjmem dokonce při zajištění dějí takové události, můžete si udělat závěry o vážnosti svých problémů....
 
.......................................
 

Strach – to je primitivní prostředek výchovy. Nutí nás omezovat touhy, aktivizuje práci vědomí. Strach – to je uka- zatel závislosti na okolním světě. Když jsme závislí, dostává- me informaci. Odvážný se obvykle stává náčelníkem a bojácný zástupcem. Odvážní realizovali nashromážděnou informaci. Bojácní a podřízení ji přijímali a nashromáždili. Odvážní tíhli k hulvátství, absolutní neduchovnosti. Přestávali vnímat druhé lidi, zapomínali na jejich zájmy, stále více se soustřeďovali na sebe. To zmenšovalo lásku v jejich duších. Bojácní a opatrní nevyhrávali v přímém boji, ale v zákulisních intrikách. Ale čím více se rozvíjelo jejich vědomí a zkušenost, tím tvrdšími se stá- vali uvnitř a také ztráceli lásku. Jestliže víra v Boha pomáhala zachovat lásku, strach se měnil v opatrnost, a opatrnost v moud- rost. Člověk mohl zároveň pracovat na příjmu i na realizaci. 

...........................................

– Přečetl jsem nejen všechny knihy, ale díval jsem se i na po- slední videokazety, – říká. – Mohl byste mi říct moje parametry? – Připravenost přijmout traumatizující situaci je u Vás vy- soká, – říkám, – odevzdání lásky, péče a energie je také v plusu. Ale zásoba budoucnosti je moc a moc chabá. Je to spjato s Vaši- mi dětmi, obzvláště s tím nejstarším. Reálné změny po přečtení knih jsou viditelné, ale děti jste ještě do pořádku nedal. A jejich 

vnitřní stav vyvolává vznik Vaší nemoci. – A co jsem jim předal? 

 

– V první řadě odsuzování, kritiku lidí. Hodnotil jste, opí- raje se ne na lásku, ale na duchovnost, mravnost, ideály. Ač by se nám představy o světě zdály být sebedokonalejšími, nikdy nebudou přesné, neboť se musí rozvíjet. Dokud se vyvíjíme, jsme nedokonalí, dokud jsme nedokonalí, vyvíjíme se. Touha učinit něco věčným také vede k ustrnutí formy. Jen láska může být věčná, protože nemá podobu, je za hranicemi prostoru, času a hmoty. Je potřeba pamatovat na relativnost našich představ o světě. Systém se rozvíjí, dokud je v něm protiklad. Neboť to je rozvoj. Pokud protiklady převyšují třicet-padesát procent, systém mizí jako takový. Pokud protiklad mizí, systém taky hyne, přičemž se stává stále více agresivní před úplným rozpa- dem...