Překonání pýchy jako způsob přežití v současném světě

 
 

Opakovaní praxe z 14.06.2020!

Týdenní akce:

od 31.01.2021 09:00-11:00 skupinové připojení

od 12:00 31.01.2021 do 07.02.2021, 23:50 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

 Účast je možná odkudkoli na světě!

Jeden zakoupený odkaz pláti pro jedno počítačové připojení.

Rezervace vstupenek zde: https://www.lazarevonline.cz/prekonani-pychy-jako-zpusob-preziti-v-soucasnem-svete-2/

 

900 Kč
Kategorie Praxe ve formě online meditací
 

Doporučení v rámci přípravy na praxi -přečtení knihy Projevy pýchy z řády Zdraví člověka.

http://www.sergej-lazarev.cz/knihy/projevy-pychy/

A Překonání pýchy z řády Zdraví člověka.

http://www.sergej-lazarev.cz/knihy/prekonani-pychy/

Popis praxe: 

 

Pýcha je přítomna u každého z nás, ale projevuje se různými způsoby.  Na podvědomé úrovni pýcha nutí člověka přemýšlet rozumně a pochopit souvislost toho, co se s ním děje.  Proto je pro něj obtížné rozpoznat projevy v sobě a pochopit, co je vlastně hlavní příčinou nemocí a jiných negativních událostí v životě.

 

Touha ovládat osud, řídit ho, je také známkou příliš velké pýchy. Člověk, který oplývá velkou pýchou, nemůže naslouchat své duši.  Žije vědomím, svou myslí, a to mu nevyhnutelně způsobuje vnitřní napětí, vzruch a nedostatek energie, což vede k neřešitelným problémům a nemocem.  Pýcha je odmítnutí lásky v duši.  Jedním z hlavních aspektů nespokojenosti se situací, tzn. bojem s Bohem, je to hněv nebo trvalé nepřijetí toho, co se stalo.  Rozhněvaná osoba bojuje s Bohem.  Je to také odraz pýchy.  Také zvnějšku můžeme vypadat „nevinně a sladce“, ale uvnitř máme velkou pýchu a nerozumíme příčinám našich problémů.

Jeden opak vždy přejde do druhého.  Cesta úplného osvobození a potlačení vlastních tužeb proto není cestou k překonání pýchy.

 

Pýcha není jen pocit nadřazenosti nad ostatními, pocit vlastní důležitosti, ale také podřízenost, sebepoškozování, sklíčenost a deprese.  Pýcha se skrývá za různými formami.

 

Tato praxe vám pomůže naučit se spojovat protiklady a nastolit mezi nimi harmonii, pochopit vaše Vyšší Já a lidské já.  Také se naučíte, jak správně reagovat na stres a události kolem vás, rozpoznat známky rostoucí pýchy, znát a realizovat vaše touhy vyplývající z citu lásky.

 

Společná skupinová práce vytváří silné energetické proudy, které spojují všechny účastníky, a to umožňuje dosažení těch nejlepších výsledků.

 

 Účast je možná odkudkoli na světě!