Projev S.N. Lazareva k novému roku 2017 pro své čtenáře

 

 

Dobrý den, milí čtenáři!

 

Rád bych vám popřál k nadcházejícímu Novému roku. V první řadě vám blahopřeji k tomu, že v uplynulém roce 2016 nedošlo k jaderné válce. Svět balancuje na hraně ve všech ohledech, jak v ohledu vojenském, tak ekonomickém a ekologickém. Ale skutečná katastrofa, ke které dochází, ta se děje v duši člověka. Je to ztráta víry, lásky a mravnosti. Právě těch se naší civilizaci málo dostává. A pokud nenajdeme správnou cestu, pak nás žádná ekonomika, žádné peníze, ani politické a ekonomické opatření nezachrání.

 

Sledoval jsem v posledních letech celkový stav vedoucích zemí a všude jsem viděl velmi nebezpečné známky toho, čemu se v Bibli říká apokalypsa. V tomto roce se však něco stalo: obvyklé, zaběhnuté vzorce chování se začínají rozpadat. Kult peněz a blahobytu začíná ustupovat do pozadí. Naše civilizace se začíná probouzet a hledat nové orientační body, což je nenadálé a velice důležité. Je to velmi konstruktivní. A na tom, jak se každý z nás bude starat v první řadě o svoji duši a přitom chápat, že hlavním štěstím je štěstí duše a teprve pak je blahobyt a zdraví, na takovémto pochopení nyní mnoho závisí.

 

Láska k Bohu se v každodenním životě projevuje jako láska bezpodmínečná a nezištná, která na ničem nezávisí. Na vnější rovině láska vypadá jako bezpříčinné štěstí a v každodenních situacích je láska radostí, která bude existovat i přes ztráty a nabytí. Nakolik se nezříkáme lásky, štěstí a radosti v duši, natolik je pro nás snazší se změnit a změnit i svět, který nás obklopuje.

 

Proto bych rád všem popřál do příštího roku, abyste se za žádných okolností nezříkali lásky, pocitu štěstí a radosti uvnitř vás, což vám pomůže překonat všechny obtíže a jakékoliv překážky a umožní změnit sebe i svět jako celek. Přeji vám úspěch, přeji vám mírné nebe nad hlavou, hodně přátel, šťastné rodinné vztahy a především lásku, radost a optimismus!

 

Váš autor.